Informacje

INFORMACJE

Regulamin
1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
2. Zapis na szkolenie/kurs/warsztaty
Na szkolenia zapisujemy się tylko i wyłącznie drogą mailową: magmus@magmus.com.pl
W treści wiadomości proszę o podanie:
– imienia i nazwiska
– numeru kontaktowego
– datę szkolenia zgodnie z harmonogramem HARMONOGRAM
3. Płatność
Po otrzymaniu potwierdzenia o dostępnym miejscu w wybranym przez Państwa terminie należy do 2 dni roboczcych wpłacić zadatek.
W przypadku braku wpłaty Organizator ma prawo usunąć osobę z listy zapisów.
4. Na szkoleniu Uczestnik zaopatrzony jest we wszystkie niezbędne, profesjonalne materiały oraz urządzenia i nie ma obowiązku zabierać ich ze sobą ( chyba, że organizator uwzględni to w zwrotnym mailu)
5. Jeśli Uczestnik nie wstawi się na wyznaczony termin, a szkolenie się odbyło, nie ma możliwości zwrotu wpłaty zadatku.
6. Jeśli Uczestnik nie wstawił się na szkolenie z przyczyn wyjątkowych (wypadek/ ciężka choroba itp.) musi uiścić opłatę za pełne szkolenie i ma prawo do wyboru drugiego terminu zgodnie z harmonogramem. Jeśli się nie wstawi po raz drugi, wpłacona kwota przepada.
7. Do 5 dni przed terminem można zmienić datę szkolenia zgodnie z harmonogramem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora
9. Kursant nie ma prawa do fotografowania i nagrywania filmów podczas szkolenia i udostępniania ich. (chyba, że organizator wyrazi na to zgodę)
10. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Centrum Szkoleniowego Magmus Nail Point.
11. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.